Co je to °NM?

Jde o stupeň normalizovaného moštoměru. Měří se tím cukernatost hroznů, tedy do jisté míry stupeň vyzrálosti. Hodnota udává kolik kilogramů cukru je obsaženo ve 100 litrech moštu. Vynásobí-li se hodnota 0,6ti, vyjde nám přibližný objem alkoholu, kterého by víno dosáhlo při prokvašení veškerého cukru v moštu. Příklad: 21°NM (pozdní sběr) x 0,6 = 12,6% alkoholu ve výsledném suchém víně